طی تماس تلفنی و موافقت کارشناس مجموعه ارژن امکان مرجوعی است.تمام هزینه های برگشت به عهده خریدار می باشد.(از وجه عودت داده شده 4 درصد جهت مالیات کسر می شود.)